Bản lề đặc biệt

Danh mục các sản phẩm bản lề đặc biệt phục vụ cho ngành gỗ: bản lề chữ thập, bản lề nắp bật giả cổ, bản lề inox, bản lề cối, bản lề lá hoa văn cổ điển...

Bản lề cánh bướm VNH H832C15-H832C15
Bản lề cánh bướm VNH H832C15-H832C15
Bản lề góc thường
Bản lề góc thường
Bản lề góc VNH H45N1-H45N1
Bản lề góc VNH H45N1-H45N1
Bản lề góc VNH H45N1-H45N1
Bản lề góc VNH H45N1-H45N1
Bản lề góc VNH H45N1-H45N1
Bản lề lá 120x42, dày1.6 HHL12042
Bản lề lá 120x42, dày1.6 HHL12042
Bản lề lá 55x20x20x11x20x26mm H0106-H0106
Bản lề lá 55x20x20x11x20x26mm H0106-H0106
Bản lề lá 70x24x1.2mm không lỗ HHL1270
Bản lề lá 70x24x1.2mm không lỗ HHL1270

Đăng ký để nhận bản tin

Đánh giá trải nghiệm
0986799930
social
social
social
Icon-phone