Các loại khóa

Danh mục các sản phẩm khóa cửa, khóa tủ...chuyên dụng dành cho ngành gỗ.

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu. 

Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa cửa đầu chìa - KT0012-KT0012
Khóa cửa đầu chìa - KT0012-KT0012
Khóa ổ loại lớn 84x60mm - KT8460-KT8460
Khóa ổ loại lớn 84x60mm - KT8460-KT8460
Khóa tủ đầu chìa - KT498-KT498
Khóa tủ đầu chìa - KT498-KT498
Khóa cóc 2 đầu chìa SP081221-SP081221
Khóa cóc 2 đầu chìa SP081221-SP081221
Khóa tay gạt SPG200V1
Khóa tay gạt SPG200V1
Khóa tủ kính lùa - KT01HMR-KT01HMR
Khóa tủ kính lùa - KT01HMR-KT01HMR
Khóa móc vuông 24x30mm KT2430S
Khóa móc vuông 24x30mm KT2430S
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa cửa tay gạt 5868 KTG5868-KTG5868
Khóa cửa tay gạt 5868 KTG5868-KTG5868

Đăng ký để nhận bản tin

0986799930
icon
social
social
social
social
Icon-phone