Phụ kiện cửa

Danh mục các sản phẩm phụ kiện chuyên dụng sản xuất cửa, bản lề cửa, tay nắm cửa, ray trượt cửa, ống nhòm cho cửa...

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu.

Tay nắm móc 50x75mm-HD05075P
Tay nắm móc 50x75mm-HD05075P
Tay nắm móc 50x75mm-HD05075P
Tay nắm móc 50x75mm-HD05075P
Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa-CSC316
Chốt chặn cửa DC0015
Chốt chặn cửa DC0015
Chốt đạp cửa lớn DC0017
Chốt đạp cửa lớn DC0017
Chốt cửa dài 8cm bằng inox DC876-DC876
Chốt cửa dài 8cm bằng inox DC876-DC876
Móc gió nâu 150mm DH0004-DH0004
Móc gió nâu 150mm DH0004-DH0004
Bản lề cánh bướm VNH H832C15-H832C15
Bản lề cánh bướm VNH H832C15-H832C15

Đăng ký để nhận bản tin

0986799930
icon
social
social
social
social
Icon-phone