Các loại nam châm và chốt cửa tủ

Danh mục các sản phẩm nam châm và chốt cửa dành cho tủ.

Nam châm chặn hít cửa - DC0015-DC0015
Nam châm chặn hít cửa - DC0015-DC0015
Chốt gài cửa 100mm, loại Inox - CC3T-CC3T
Chốt gài cửa 100mm, loại Inox - CC3T-CC3T
Chốt gài cửa Inox CC25T
Chốt gài cửa Inox CC25T
Chốt gài cửa Inox CC2T
Chốt gài cửa Inox CC2T
Nam châm trắng 50x8mm MAG508-MAG508
Nam châm trắng 50x8mm MAG508-MAG508
Chốt âm cửa 300mm CA003-CA003
Chốt âm cửa 300mm CA003-CA003
Nam châm cửa loại âm gỗ VNH M396-M396
Nam châm cửa loại âm gỗ VNH M396-M396
Nam châm cửa loại âm gỗ VNH M396-M396
Chốt an toàn DC2139-DC2139
Chốt an toàn DC2139-DC2139
Chốt cửa nhựa 40mm DC2137D40-DC2137D40
Chốt cửa nhựa 40mm DC2137D40-DC2137D40
Chốt cửa sắt bảy màu 59x21mm DC2145
Chốt cửa sắt bảy màu 59x21mm DC2145
Chốt cửa sắt bảy màu 59x21mm DC2145
Chốt cửa sắt bảy màu 59x21mm DC2145
Chốt cửa sắt bảy màu 59x21mm DC2145
Chốt gài cửa VT10300-VT10300
Chốt gài cửa VT10300-VT10300

Đăng ký để nhận bản tin

Đánh giá trải nghiệm
0986799930
social
social
social
Icon-phone