Khóa tủ

Danh mục các sản phẩm khóa chuyên dùng cho tủ, ngăn kéo tủ, ngăn kéo bàn.

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu. 

Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ vuông - KT0138
Khóa tủ 3 ngăn-KT3027I
Khóa tủ 3 ngăn-KT3027I
Khóa tủ 3 ngăn-KT3027I
Khóa tủ 3 ngăn-KT3027I
Khóa tủ 3 ngăn-KT3027I
Khóa tủ đầu chìa - KT03201-KT03201
Khóa tủ đầu chìa - KT03201-KT03201
Khóa tủ đầu chìa - KT498-KT498
Khóa tủ đầu chìa - KT498-KT498
Khóa cóc 2 đầu chìa SP081221-SP081221
Khóa cóc 2 đầu chìa SP081221-SP081221
Khóa tủ kính lùa - KT01HMR-KT01HMR
Khóa tủ kính lùa - KT01HMR-KT01HMR
Khóa móc vuông 24x30mm KT2430S
Khóa móc vuông 24x30mm KT2430S
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa nhấn kính PLD096-PLD096
Khóa cửa lùa Xiehe KT3033-KT3033
Khóa cửa lùa Xiehe KT3033-KT3033
Khóa tủ T.6 (hình tròn)- K3523T
Khóa tủ T.6 (hình tròn)- K3523T
Khóa núm cửa Việt Tiệp VNH30850VT
Khóa núm cửa Việt Tiệp VNH30850VT
Khóa tay gạt VNH2852021-VNH2852021
Khóa tay gạt VNH2852021-VNH2852021
Khóa tủ tự động Ivan- KT022B-KT022B
Khóa tủ tự động Ivan- KT022B-KT022B

Đăng ký để nhận bản tin

Đánh giá trải nghiệm
0986799930
social
social
social
Icon-phone