Các loại tán lục giác

Các loại tán lục giác chìm, nổi, loại đầu dù...dành chuyên biệt cho các sản phẩm ngành gỗ.

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu. 

Tán keo M6 xi trắng DN6K-DN6K
Tán keo M6 xi trắng DN6K-DN6K
Tán keo M6 xi trắng DN6K-DN6K
Tán lục giác M8 cao 8mm phôi DN813P
Tán lục giác M8 cao 8mm phôi DN813P
Tán lục giác M8 cao 8mm phôi DN813P
Tán M14x21mm xi trắng DN1421Z-DN1421Z
Tán M14x21mm xi trắng DN1421Z-DN1421Z
Tán m6 hàng phôi hệ inch DN6PI
Tán m6 hàng phôi hệ inch DN6PI
Tán m6 hàng phôi hệ inch DN6PI
Tán m6 hàng phôi hệ inch DN6PI
Tán M6 màu giả cổ DN6Y - DN6Y
Tán M6 màu giả cổ DN6Y - DN6Y
Tán M8 bảy màu DN922M8(con)
Tán M8 bảy màu DN922M8(con)
Tán M8 inox 304
Tán M8 inox 304
Tán M8 mạ kẽm DN922
Tán M8 mạ kẽm DN922
Tán M8 mạ kẽm DN922
Tán M8 màu phôi DN922P
Tán M8 màu phôi DN922P

Đăng ký để nhận bản tin

0986799930
social
social
social
Icon-phone