Ốc liên kết

Danh mục các sản phẩm ốc liên kết dành cho ngành gỗ.

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu. 

Bộ cam liên kết HMR - CC00302-CC00302
Bộ cam liên kết HMR - CC00302-CC00302
Cam +/- FIR CC008C15-CC008C15
Cam +/- FIR CC008C15-CC008C15
Cam A 801 VNH - CC009C15-CC009C15
Cam A 801 VNH - CC009C15-CC009C15
Cam A 801 VNH - CC009C15-CC009C15
Cam A28 12x15mm CC011C15
Cam A28 12x15mm CC011C15
Cam A28 12x15mm CC011C15
Cam PZ +/- 10x15mm VNH, CC006C15-CC006C15
Cam PZ +/- 10x15mm VNH, CC006C15-CC006C15
Cam PZ +/- 10x15mm VNH, CC006C15-CC006C15
Chốt atimon phôi không xi, loại lớn
Chốt atimon phôi không xi, loại lớn
Chốt sắt 36mm bảy màu VNH000243
Chốt sắt 36mm bảy màu VNH000243

Đăng ký để nhận bản tin

Đánh giá trải nghiệm
0986799930
social
social
social
Icon-phone