Pát nhựa PN3535 màu xám đen (Cái)
Pát nhựa PN3535 màu xám đen (Cái)
Nút nhựa ốp ống phi 21 có lỗ vis PB21V
Nút nhựa ốp ống phi 21 có lỗ vis PB21V
Nút chân nhựa đen 13x26mm NCN1326TP
Nút chân nhựa đen 13x26mm NCN1326TP
Nút nhựa chân bàn phi 12.7mm NNB127
Nút nhựa chân bàn phi 12.7mm NNB127
Nút chụp ống nhựa phi 5mm PB5L
Nút chụp ống nhựa phi 5mm PB5L

Đăng ký để nhận bản tin