Tay nâng cửa tủ

Danh mục các sản phẩm tay nâng dành cho cửa tủ, cửa đi.

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu.

Ben hơi 100N, VNH P275N100J-P275N100J
Ben hơi 100N, VNH P275N100J-P275N100J
Ben hơi 100N, VNH P275N100J-P275N100J
Ben hơi 100N, VNH P275N100J-P275N100J
Ben hơi 150N, dài 215mm - P150HFL-P150HFL
Ben hơi 150N, dài 215mm - P150HFL-P150HFL
Bộ pat ( bas) ben hơi loại dày-P037M
Bộ pat ( bas) ben hơi loại dày-P037M
Bộ pat ( bas) ben hơi loại dày-P037M
Bộ pat ( bas) ben hơi loại dày-P037M
Bộ pat ( bas) ben hơi loại dày-P037M
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Tay chống nâng cửa tủ/ Cabinet lid stay
Tay chống nâng cửa tủ/ Cabinet lid stay
Tay chống nâng cửa tủ/ Cabinet lid stay

Đăng ký để nhận bản tin

0986799930
social
social
social
Icon-phone