Các loại tán ngang

Danh mục các sản phẩm tán ngang, các loại M6, M8...các kích thước dài ngắn theo yêu cầu.

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu. 

Tán keo M6 xi trắng DN6K-DN6K
Tán keo M6 xi trắng DN6K-DN6K
Tán keo M6 xi trắng DN6K-DN6K
Tán ngang 6x10mm inch CRS610Z-CRS610Z
Tán ngang 6x10mm inch CRS610Z-CRS610Z
Tán ngang M6, bảy màu CRS626
Tán ngang M6, bảy màu CRS626
Tán ngang M6, bảy màu CRS626
Tán ngang M8x15 hệ inch TN08I-TN08I
Tán ngang M8x15 hệ inch TN08I-TN08I

Đăng ký để nhận bản tin

Đánh giá trải nghiệm
0986799930
social
social
social
Icon-phone