Phụ kiện giảm chấn cho cửa

Phụ kiện giảm chấn cho cửa: nêm giảm chấn, chốt giảm chấn, cao su giảm chấn cho cửa...

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu.

Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa-CSC316
Cao su chêm cửa phi 15mm, dày 2li - CSC152
Cao su chêm cửa phi 15mm, dày 2li - CSC152
Cao su chêm cửa phi 15mm, dày 2li - CSC152
Cao su chêm cửa phi 15mm, dày 2li - CSC152
Cao su chêm cửa phi 15mm, dày 2li - CSC152
Chốt chặn cửa DC0015
Chốt chặn cửa DC0015
Chốt đạp cửa lớn DC0017
Chốt đạp cửa lớn DC0017
Chốt nhấn mở đôi VN1 PO6640-PO6640
Chốt nhấn mở đôi VN1 PO6640-PO6640
Chốt cửa inox 70mm
Chốt cửa inox 70mm
Dây lông nheo PH8329-PH8329
Dây lông nheo PH8329-PH8329
Dây lông nheo PH8329-PH8329
Chốt nhấn mở VNH PO6637P3-PO6637P3
Chốt nhấn mở VNH PO6637P3-PO6637P3
Chốt cửa hình con chim DC2136-DC2136
Chốt cửa hình con chim DC2136-DC2136

Đăng ký để nhận bản tin

Đánh giá trải nghiệm
0986799930
social
social
social
Icon-phone