Tay nâng cây chống

Tay nâng cây chống cho cửa tủ, loại piston ben hơi, loại cấu tạo cứng thanh trượt, giò gà...

Giá tốt đến Anh chị em đại lý, xưởng mua số lượng lớn. Nhận gia công theo yêu cầu.

Tay nâng cửa tủ-LD949L2
Tay nâng cửa tủ-LD949L2
Tay nâng cửa tủ-LD949L2
Ben hơi 100N, VNH P275N100J-P275N100J
Ben hơi 100N, VNH P275N100J-P275N100J
Ben hơi 100N, VNH P275N100J-P275N100J
Ben hơi 100N, VNH P275N100J-P275N100J
Phụ kiện tay nâng mặt bàn VNH TL9384
Phụ kiện tay nâng mặt bàn VNH TL9384
Tay nâng cửa màu trắng 180mm LD180W
Tay nâng cửa màu trắng 180mm LD180W
Tay nâng cửa màu trắng 180mm LD180W
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Giò gà (cây chống tủ) VNH LD5982 (cái)
Tay nâng cửa tủ VNH LD941-LD941
Tay nâng cửa tủ VNH LD941-LD941
Tay nâng CPI 100mm inox-VNH002570
Tay nâng CPI 100mm inox-VNH002570
Tay nâng cửa tủ 210mm VN1 LD283A-LD283A
Tay nâng cửa tủ 210mm VN1 LD283A-LD283A

Đăng ký để nhận bản tin

Đánh giá trải nghiệm
0986799930
social
social
social
Icon-phone